Benvinguts a la nostra web d'anàlisi prosòdica i noves tecnologies

PRESENTACIÓ DEL GRUP DE RECERCA
PROJECTES DE RECERCA

En aquesta web trobareu els projectes i línies de treball del nostre equip de recerca, el qual forma part de dos grups de recerca reconeguts: el Centre de Lingüística Teòrica (CLT) i el Grup d’Estudis de Prosòdia (GrEP).


Som un grup interdisciplinari comprès per professionals de diferents universitats del país (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Valladolid, Universitat Nacional d'Estudis a Distància i Universitat de Las Palmas de Gran Canaria) i ens dediquem principalment a l'estudi de la prosòdia, fomentant el seu rol a les noves tecnologies. A continuació, us convidem a conèixer les nostres activitats.

GUIES MULTIMÈDIA DE PROSÒDIA

Dues guies multimèdia de la prosòdia, del català i de l'espanyol, que ofereixen el coneixement i la terminologia necessaris per enfrontar-se a l'anàlisi prosòdica d'aquestes llengües. Es presenta el sistema d'anotació ToBI i s'ofereix la possibilitat de realitzar un entrenament. Amb aquest entrenament i l'ajut del programa d'anotació Praat, l'usuari podrà començar a representar de manera descriptiva fenòmens entonatius de diferents llengües.
Un accés lliure a les tasques que s'estan desenvolupant en el marc del projecte Recercaixa2013 “Juguem a comunicar millor!”, vigent fins al març de 2016. En aquest projecte es fa ús de l'anotació prosòdica en Praat mitjançant el sistema ToBI. L'objectiu final és desenvolupar una eina d'autoaprenentatge basada en l'ús d'un videojoc que ajudi a millorar les capacitats comunicatives de persones amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE). A més, els usuaris podran accedir a una gran quantitat de gravacions que constitueixen corpus orals de diferents tipus (NESE y de referència) mitjançant un enregistrament previ.

 


Un accés lliure a les tasques que s'han desenvolupat en el marc del projecte ‘GLISSANDO, un corpus de habla anotado para estudios prosódicos en catalán y español’ (FFI2008-04982-C03-01), finançat pel Ministeri d'Educació. L'objectiu principal era la creació d'un corpus que serveixi de material d'anàlisi en estudis relacionats amb la prosòdia tant des de perspectives teòriques com aplicades. A través de la web podreu conèixer els treballs desenvolupats i accedir al corpus previ registre.